Sağlık Kurumları İşletme Danışmanlığı

1-Personel Çalışmaları:
Açılış öncesi dönemde tüm departmanlara göre medikal ve idari personel kadrolarının belirlenmesi, yönetim organizasyon şemaları, ücret politikaları, personel alım mülakatları.

2-İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemelerinin Belirlenmesi:
Açılış öncesi dönemde temin edilmesi gereken ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin mevcut branşlar, doktor ve hemşire talepleri de dikkate alınarak belirlenmesi ve asgari miktarda gerekli ilk malzeme listelerinin hazırlanması.

3-Eczane Hizmetleri Danışmanlığı :
Eczane çalışma ve ilaç alım politikaları danışmanlığı.

4-Sorun Çözüm Danışmanlığı:
İşletme döneminde yaşanan sorun ve aksaklıkların vaka bazında analizi ve çözüm önerileri.

5- Tıbbi Hizmet Fiyatlandırma Danışmanlığı:
Tıbbi tetkik, prosedür, ameliyat ve tedavi hizmetlerinde maliyet esaslı fiyatlandırma çalışmaları.

6-Hasta Dosyaları Analizi:
Yatarak teşhis ve tedavi olan hastalar için açılan dosyaların denetim ve değerlendirilmesi ve üst yönetime raporlanma hizmetleri.

7-Tıbbi Hizmet Fatura Analizleri:
Hasta dosya ve hizmet faturalarının mukayeseli incelenmesi ile hastaya verilen hizmetlerinin bütünü ile faturaya geçip geçmediğinin değerlendirilmesi.